Nowości
  • Luty 2013

    Witajcie. Zaczynam od A...

  • Styczeń 2013

    W końcu wzięłam się za zaniedbaną Babciną Gazetkę. Najwyższa pora.

Wizyty :
Dziś : 0 Wszystkie : 23696

Krewni i powinowaci

Określenia członków rodziny zmieniają sie w czasie i przestrzeni. Inaczej określano ich dawniej, inaczej mówi się teraz. Inaczej brzmią one potocznie, a inaczej - w terminologii genealogicznej. 

Cóż właściwie oznaczają te słowa?

Krewny, krewna... moi krewni są ze mną połączeni więzami krwi. Rodzice (i ich rodzice, a moi dziadkowie oraz ich krewni), i ich rodzeństwo (a moi wujkowie, stryjowie i ciotki oraz ich krewni), moje rodzeństwo (i ich dzieci, a moi bratankowie i siostrzeńcy), dzieci i ich dzieci (a moi wnukowie) - wszyscy jesteśmy połączeni genetycznie, co dawniej okreslano związkiem krwi.

Jednak moimi członkami rodziny są również nie-krewni. Mąż, szwagier, teściowie i wiele innych członków mojej rodziny nie jest ze mną połączona genetycznie. Nie umiem powiedzieć, czemu w polszczyźnie określa się ich mianem powinowaci. W języku angielskim, na przyklad, są to krewni z mocy prawa (np. zięć - to syn z mocy prawa: son-in-law, szwagier to brat z mocy prawa: brother-in-law, a teściowa to mother-in-law). Bez wątpienia słowo powinowaty pochodzi od pierwotnego słowa wina, z którego ukuto kiedyś powinność. Ponieważ powinowactwo powstaje w wyniku utworzenia nowej rodziny - poprzez małżeństwo, więc ślub wiąże się nie tyle z jakąkolwiek winą, co ze zobowiązaniem powinności wobec krewnych współmałżonka. Oczywiście, wzajemnym.

Ja sobie biorę ciebie i wiążę się tym samym z twoją rodziną. Ty sobie bierzesz mnie i wiążesz się z moją rodziną.

Ot, takie nasze powinności powstały na ślubie - wobec krewnych i od krewnych - bowiem powinowactwo jest jak najbardziej wzajemne! Po ślubie tworzą się wzajemne powinowactwa między teściem a zięciem, czy synową, oraz resztą rodziny - szwagrami, pasierbami et caetera. Przed ślubem byli oni - formalnie biorąc - sobie obcy.

stat4u